[BREAKING] – ผู้นำกลุ่ม G7 ตกลงร่วมกันแบน “ไม่ซื้อน้ำมันรัสเซีย” ในระดับที่สูงกว่าราคาที่กำหนด (price cap) แล้ว ! เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง