STRON จับมือ E-Tuk Factory ตั้งศูนย์กลางการผลิต E-Tuk เตรียมเปิดตัว ‘ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า’ และ ‘Bus ไฟฟ้า’ เจาะตลาดทั่วโลก!

🔎 [Business] STRON จับมือ E-Tuk Factory ตั้งศูนย์กลางการผลิต E-Tuk เตรียมเปิดตัว ‘ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า’ และ ‘Bus ไฟฟ้า’ เจาะตลาดทั่วโลก!

📌 ในขณะที่กระแสรถยนต์ EV กำลังมาแรง ค่ายต่างชาติต่างรุกหนักในการเข้ามาเจาะตลาดไทย ไม่ว่าจะเป็น Tesla จากอเมริกา และ อีกหลายแบรนด์จากจีน บริษัทไทยเราก็ไม่น้อยหน้า เตรียมรุกตลาดโลกด้วย #รถโดยสารไฟฟ้า และ #รถ3ล้อไฟฟ้า

📌 โดย STRON หรือ สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี บริษัทลูกของ สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ได้จับมือกับ E-Tuk Factory จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อตั้งศูนย์กลางการผลิต E-Tuk ในเอเชีย และเตรียมเจาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก
———————————-

📌 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี (STRON) และ บริษัท E-Tuk Factory (ETF) ได้ลงนามในข้อตกลงการอนญุาตใหใช้สิทธิ์ในฐานะศูนย์กลางการผลิตของ SMART E-TUK และร่วมมือ ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาตลาดสำหรับ E-TUK เพื่อเจาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก

📌 แพลตฟอร์ม E-TUK ซึ่งพัฒนาจากความชำนาญใน แพลตฟอร์มรถตุ๊กตุ๊ก พร้อมการปรับเปลี่ยนแบบโมดูล่า (Modular Platform) รวมถึงเทคโนโลยีระบบ SMART แบตเตอรี่พร้อมการติดตามอัจฉริยะ พร้อมตอบสนองการเติบโตความต้องการรถสามล้อไฟฟ้า

📌 ข้อตกลงนี้เป็น การควบรวมจุดแข็งของบริษัท STRON ในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ร่วมกับ ประสบการณ์อันยาวนานของ ETUK ในด้านโซลูชันรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน ด้วยการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำและเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับการจัดการยานพาหนะอัจฉริยะ (Smart Fleet Management)

📌 นางสาวนภัสสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท SAT และ Mr. Vincent van Campen ประธาน ETuk Factory เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโซลูชั่น TUKTUK ไฟฟ้าที่ยั่งยืนสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ E-TUK มีศูนย์กลางการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ E-TUK จากประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี EV ของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลาง EV ในเอเชีย (EV Hub in Asia)

📌 ในปี 2565 บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอ็นเนอร์ยี่ เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 2 กลุ่ม ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า และรถ 3 ล้อไฟฟ้า ยานพาหนะทั้งสองประเภทได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ตลาดเฉพาะในแบบต่างๆ (Niche Market) เพื่อส่งเสริมให้แพลตฟอร์มรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการ บริษัทมีกลยุทธ์สำคัญในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะ ห่วงโซ่อุปทานของส่วนประกอบ ผู้ประกอบการสถานีชาร์จ ผู้ประกอบการยานยนต์ ตลอดจนผู้ใช้ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

Advertisement