🔎[STOCK] รู้จัก Ping An ประกันยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีน ที่คนไทยสามารถลงทุนได้!

Ping An (2318.HK) บริษัทประกันอันดับหนึ่งของเมืองจีนที่มี CP Group เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง โดย Ping An (ผิง อัน)  มีความหมายว่า “ความปลอดภัยและเป็นสุข (Safe and Well)” ก่อตั้งเมื่อปี 1988 โดย Ma Mingzhe ในยุคที่จีนมีแต่สถาบันการเงินของรัฐ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีหัวยุคใหม่และพยายามใช้รูปแบบการดำเนินงานของตะวันตก

ซึ่ง Ping An Insurance ออก IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-share) เมื่อปี 2004 และ IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (A-share) ปี 2007 และปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตลาดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านฮ่องกงดอลลาร์ หรือ 4 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17/03/2023, FX rate: 1 HKD = 4.35 THB)

จุดเด่นของ Ping An ที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง คือ การนำเทคโนโลยีตั้งแต่ AI, Block Chain, Cloud Computing และ Big Data มาต่อยอดจนกลายเป็น Fin-Tech ยักษ์ใหญ่ โดยหลังจากนี้ เราจะวิเคราะห์ถึงโอกาสสำหรับบริษัทนี้กันครับ

📌จุดเริ่มต้น

Ping An เริ่มต้นจากธุรกิจประกัน และขยายมาทำธุรกิจธนาคารครบวงจร เช่นหลักทรัพย์ และ Asset Management Company (AMC) ต่อมาบริษัทเริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลก จึงมีการลงทุนในเทคโนโลยีคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 5 หมื่นล้านหยวน (2.5 แสนล้านบาท) เพื่อต่อยอดฐานธุรกิจเดิมผ่านการสร้าง Ecosystem ตั้งแต่ด้านสุขภาพ การเงิน และ เมืองอัจฉริยะ

📌 ลักษณะธุรกิจ

บริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจ ที่มีธุรกิจหลักๆ ประกอบด้วย

1) Ping An Life Insurance: ธุรกิจประกันชีวิต

2) Ping An Property and Casualty Insurance: ธุรกิจประกันภัยทรัพย์สิน

3) Ping An Bank: ธุรกิจธนาคาร

กลุ่มอนาคตของบริษัทที่เป็น Start-up ประกอบด้วย

1) Ping An Healthcare and Technology: ธุรกิจตัวกลางด้านสุขภาพออนไลน์ เดิมใช้ชื่อ Ping An Good Doctor ผู้สร้างนวัตกรรมทางด้าน HealthTech อันดับต้นๆของโลก หนึ่งในนวัตกรรมสร้างชื่อคือ Telehealth หรือ สาธารณสุขทางไกล ที่ Ping An สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ฐานลูกค้ากว่า 293 ล้านราย บริษัทนี้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 21 พันล้านเหรียญฮ่องกง (ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2023)

2) Lufax Holding: ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล เช่น การกู้เงินส่วนบุคคล (P2P Lending) และ การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth management)

3) OneConnect: ธุรกิจ Solution บริษัทประกันและสถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 269.49 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2023)

4) Autohome: ธุรกิจให้บริการด้านรถยนต์จดทะเบียนที่ ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และ ฮ่องกง โดยปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 4.09 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 02/03/2023)

📌 ผลประกอบการ

รายได้

– ปี 2563: 1.32 ล้านล้านหยวน (6.56 ล้านล้านบาท)

– ปี 2564: 1.29 ล้านล้านหยวน (6.41 ล้านล้านบาท)

– ปี 2565: 1.22 ล้านล้านหยวน (6.06 ล้านล้านบาท)

กำไร (Net Profit)

– ปี 2563: 159.36 พันล้านหยวน (792.02 พันล้านบาท)

– ปี 2564: 121.80 พันล้านหยวน (605.35 พันล้านบาท)

– ปี 2565: 107.43 พันล้านหยวน ( 533.93 พันล้านบาท)

*อ้างอิง Ping An Annual Report, FX rate: 1 RMB = 4.97 THB ณ วันที่ 17 มี.ค. 2566

จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทนั้นต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ตั้งแต่ COVID-19 ระบาดและมีการ Claim เงินประกันมากมาย รวมถึงแรงกดดันจากรัฐบาลจีนต่อกลุ่ม Fintech แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาฐานรายได้และกำไรในระดับเดิมได้อย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับฐานะการเงินที่แข็งแรง และตอนนี้สถานการณ์ในประเทศจีนกำลังกลับเข้าสู่ปกติ คาดว่าอีกไม่นานผลประกอบการมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น

📌 โอกาสการเติบโตของ Ping An

ขอแยกการเติบโตออกมาเป็นสองส่วน

1) ธุรกิจหลัก: ประเทศจีนมีนโยบายที่จะเพิ่มประชากรชนชั้นกลาง จากประมาณกว่า 340 ล้านคน เป็น 500 ล้านคน ซึ่งจำนวนประชากรนี้ที่เพิ่มขึ้น เท่ากับจำนวนประชากรเวียดนามรวมกับไทย นั่นเท่ากับว่าอนาคต คนจีนจะมีกำลังซื้อ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ โอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกัน ธนาคาร และอื่นๆ ก็จะเติบโตไปด้วยเช่นกัน

2) ธุรกิจ Start-up: การเติบโตในส่วนนี้จะเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการ Leverage ฐานลูกค้าเดิม เช่น คนถือประกัน Ping An หากเจ็บป่วยก็จะมีบริการเสริมอย่าง Telehealth ซึ่งจุดเด่นของ Ping An คือมีระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่แทบจะครบวงจร และในอนาคตก็จะมีการ Cross-selling การใช้งาน ระหว่าง Platform มากขึ้นภายใต้ Ecosystem ของบริษัท ผ่านกลยุทธ์ “One customer, multiple product and one stop services”

📌สรุป

Ping An เป็น บริษัทประกัน และ Fintech Company อันดับหนึ่งในจีนที่ตอบรับกับ โอกาสการเติบโตของการบริโภคภายในของจีนด้วย GDP คาดการณ์ขยายตัวที่ 5.5%

Ping An มี Ecosystem ครบวงจรทั้งในด้านการเงิน และ สุขภาพ ประกอบกับการมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และ การเติบโตที่ยั่งยืน จากทั้ง ธุรกิจหลักที่เป็นฐานที่มั่นคง และ ธุรกิจใหม่ที่จะทำให้ Ecosystem ของบริษัทนั้นแข็งแรงมากขึ้น จึงถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยทีเดียว

📌คนไทยสามารถเป็นเจ้าของหุ้น Ping An ได้ ด้วย DR ออกใหม่จากกรุงไทย (PINGAN80)

ธนาคารกรุงไทยได้มีการออก DR หรือ Depositary Receipt ซึ่งเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยออกมาแล้ว 4 ตัวคือ BABA80 ,TENCENT80, XIAOMI80, BYDCOM80 และกำลังจะเพิ่ม NetEase (เน็ตอีส) หุ้นเกมตัวท็อป และ Ping An (ผิง อัน) หุ้นประกันอันดับ 1 ของจีนโดยใช้สัญลักษณ์ “NETEASE80” และ “PINGAN80” ตามลำดับ

เริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป ผ่านบัญชีหุ้น ได้ทุกบล.

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/link/pingan80-traderkp

📌 DR คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นตราสารทางเลือกให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน มีเงินไม่มาก ก็ลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นได้ทุกบล. เหมือนกับการซื้อหุ้นไทย

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน **

Advertisement